Lid netwerk Ynnovators

Vanaf november 2015 ben ik lid van het Ynnovaters netwerk. Tijdens een intensieve driedaagse training in het Ynnovate Stormhonk in Utrecht begeleidden twee door de wol geverfde ynnovators ons groepje in het aanleren en toepassen van creatieve technieken. Dit alles om bij uitdagingen of lastige opdrachten anders te denken en te handelen en standaard patronen te doorbreken. Ynnovators kunnen na de training een innovatieproces voor anderen mee begeleiden. Na de training zijn de deelnemers lid van het Ynnovate netwerk. Dat bestaat momenteel uit 550 professionals, werkzaam bij overheidsorganisaties.

Ynnovate is opgericht in 2011 met het doel om het innovatievermogen van overheidsorganisaties te vergroten. Uitgangspunt daarbij het ontwikkelen van vaardigheden. Het motto van Ynnovate luidt: ‘let’s change governement’. De aanpak van Ynnovate is gericht op het opleiden, ondersteunen en inzetten van ynnovators bij innovatieprojecten.