Afronding opdracht gemeente Dordrecht

Tot de Kerst van 2017 ben ik nog werkzaam voor de griffie van de gemeente Dordrecht als commissiegriffier van de adviescommissie Fysieke Leefomgeving. Eind augustus ben ik gestart aan deze interim opdracht via Necker van Naem. De afgelopen maanden boog de commissie zich enkele grote onderwerpen zoals de lozingen van de bedrijven DuPont en Chemours, de energietransitie, Woonvisie Drechtsteden, de OV- en Spooragenda en de herinrichting van de Spuiboulevard.

Daarnaast komen er in de raadsvergadering van 19 december 2017 enkele burgerinitiatieven vanuit de commissie op de agenda (Ligplaatsen bijzondere schepen en hergebruik voetbalveld voor duurzame voedselproductie). Als commissiegriffier was ik ook betrokken bij de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet. Begin januari 2018 neemt Mark den Boer (voorzitter van Raadslid.Nu) het stokje van deze prachtige functie van me over.

Leave a Reply