‘Jan is een verbinder en een vakman, redenerend vanuit de grote lijnen, met oog voor detail en steeds handelend vanuit de burger. Hij zorgde voor cohesie in communicatie, stimuleerde interactie, durfde te experimenteren en legde daarmee een goede basis voor zijn opvolger.’

Op bovenstaand testimonial ben ik ontzettend trots. Het is medio 2016 opgesteld door het hoofd communicatie van de gemeente Sittard-Geleen na afronding van een opdracht. Als lid van het projectteam was ik verantwoordelijk voor de projectcommunicatie over het sociaal domein. Teamwork, waarin we oplossingen zochten om de forse bestuurlijke uitdagingen te vertalen naar de vragen en behoeften van de inwoners. Naast de werkgerelateerde inbreng, was heel belangrijk bij dit alles het gesprek binnen het team over onze persoonlijke ervaringen, waarden en normen.

Faciliteren dialoog
Luisteren en elkaar inspireren, zo kom je te weten waar je staat als team of organisatie en wat je doel is. Pas dan kun je de dialoog aangaan met inwoners en (samenwerkings)partners over mogelijke wegen daar naartoe. Mijn rol als specialist overheidscommunicatie hierin is het faciliteren van die dialoog door het tot stand brengen van ontmoetingen; het ontwikkelen van communicatie concepten en het coachen door middel van procesadvies en training. Met 25 jaar ervaring in mijn achterzak, heb ik alle facetten van overheidscommunicatie in de vingers: van strategie tot en met uitvoering met de organisatie van (raads)bijeenkomsten, woordvoering, online communicatie, redactie en het visualiseren van een project.

Duurzaam
Het is mijn ambitie om te helpen bij het duurzamer maken van onze omgeving en de samenleving. Dit is waar ik voor sta als communicatiespecialist voor de overheid. Graag ga ik het gesprek met u aan over de het doel van úw organisatie en de weg daar naartoe.