Let’s buzz in Duiven-West

De inwoners van Duiven-West maken in december 2016 kennis met de camper van Frank Bolder. Frank doet kwalitatief onderzoek onder doelgroepen en verzamelt data via interviews. Bolder werkte als journalist en editor in chief bij dagblad De Gelderlander. En hij is dan ook gepokt en gemazeld om met zijn team grootschalige interviews af te nemen. Hij doet dat op een originele manier door zijn camper op plaatsen te zetten waar veel mensen komen. Het onderzoek en de vragenlijst worden samen met de opdrachtgever opgezet. Eén van die opdrachtgevers is de gemeente Duiven in samenwerking met de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK).

Doesburgers praten mee over sociale veiligheid en leefbaarheid in 2015

Doesburgers praten mee over sociale veiligheid en leefbaarheid in 2015

Wijkontwikkelingsplan
Voor de DKK begeleid ik -op vrijwillige basis- het opstellen van een Wijkontwikkelingsplan Duiven-West. Hiervoor was ik procesbegeleider voor het dorpsplan Nederasselt (gepresenteerd in juni 2015) en het ‘stadsplan’ Batenburg in 2014. Aan de presentatie van het wijkontwikkelingsplan gaan een aantal stappen vooraf. Eén van die stappen is de wijkschouw op 26 november 2016. Met de bewoners fietsen we door de wijk en inventariseren items, die spelen op het gebied van de leefbaarheid in de wijk. In de methodiek van de DKK is de schouw de opmaat voor een startbijeenkomst voor alle wijkbewoners. Daarin delen we alle ideeën over de leefbaarheid van de wijk. Nieuw is dat we die bijeenkomst van een stevige basis voorzien door middel van de Let’s buzz. Inwoners van Duiven-West kunnen in de eerste twee weken van december 2016 bij de camper hun ei kwijt over de leefbaarheid in hun wijk.

Doorzettingsvermogen
Na de startbijeenkomst clusteren we de items die spelen in een aantal speerpunten. Daarover gaan we in gesprek met partners in de wijk zoals: onderwijs, vervoersbedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen etc. Dit alles levert normaliter veel materiaal op voor het uiteindelijke wijkplan, dat dan op een feestelijke wijze wordt gepresenteerd. Daarna begint het echte werk pas. Want de plannen moeten per slot van rekening wel zicht- en voelbaar zijn voor de inwoners. Inwoners vormen zogeheten uitwerkgroepen, die de plannen moeten realiseren. De tijdshorizon van het wijk- of dorpsontwikkelingsplan varieert: Sommige plannen worden meteen uitgevoerd; de quick wins of het ‘laaghangende fruit’. Andere voorstellen zijn wat hardnekkiger om te realiseren en dat vergt dan ook het nodige geduld en doorzettingsvermogen van alle partijen.