Participatie

In onze huidige netwerk- en informatiesamenleving zijn mensen mondiger en zelfstandiger dan vroeger. En we worden gevraagd om onze verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf en onze omgeving. Dat vraagt om (overheids)organisaties die in staat zijn om op maat te communiceren.

 

” ‘Organiseer een feestelijk evenement voor bestuurders, omwonenden en belangstellenden om de oplevering van een omvangrijk reconstructieproject in Noord-Brabant te vieren. Maak een mooi herinneringsboekje dat mensen aanspreekt en doe alles binnen drie maanden (zomer)tijd’. Dat was kort gezegd de opdracht die Jan Bleumer, destijds tijdelijk ingehuurd bij Imagro, kreeg van de samenwerkende opdrachtgevers (waterschap, gemeente Boxmeer en Brabants Landschap). In korte tijd heb ik Jan leren kennen als een veelzijdige adviseur én een groot organisatietalent. Hij heeft een uitstekende prestatie geleverd, uiteraard in samenwerking met de medewerkers van Imagro. De oplevering van De Vilt was een mooi feest waarbij deze natte natuurparel aan alle omwonenden werd teruggegeven. Werken met Jan is prettig vanwege zijn professionaliteit, toegankelijkheid, rust en grote motivatie.”
(oktober 2010)

Sebastian Mol, communicatieadviseur Waterschap Aa en Maas