Vanaf juli 2021. Communicatieadviseur en woordvoerder voor de wethouders: De Bruin (duurzaamheid, innovatie, bestuurlijke vernieuwing, klimaatadaptatie en energietransitie) en Verstraaten (financiƫn, verkeer en vervoer, recreatie en toerisme, facilitaire zaken, beheer en openbare ruimten, natuur en landschap, milieu en afval, ICT).

Logo Boxmeer

lijn+wit

In 2013 ondersteunde ik de gemeente Boxmeer als senior communicatieadviseur bij het team communicatie. Ook in 2009-2010 was ik op interim basis werkzaam bij het team communicatie van de gemeente. Vanuit deze functie was ik onder meer woordvoerder voor het college van b en w. Hieronder een korte toelichting van enkele van mijn activiteiten voor de gemeente Boxmeer in 2013.lijn+wit

Transities sociaal domein

Namens de gemeente Boxmeer was ik in 2013 lid van de werkgroep communicatie Brabant Noordoost transitie Awbz. De gemeenten in deze regio werken nauw samen aan de transitie Awbz, die in 2015 zijn beslag moet krijgen. Vanuit de Factor C methodiek werd een communicatie aanpak ontwikkeld. Daarin is er veel ruimte voor een eigen invulling, maar kunnen de deelnemende gemeenten gebruikmaken van onder meer tekst- en beeldmateriaal voor hun in- en externe communicatie.


Decentralisatie AWBZ

lijn+wit

Heroriƫntatie team communicatie gemeente Boxmeer

Tijdens drie workshops begeleidde ik het team communicatie van de gemeente Boxmeer bij de implementatie van het beleidsplan communicatie 2013- 2017. Aan de hand van de beschrijving van Betteke van Ruler (Communicatie NU) over maatschappelijke trends en uitdagingen voor communicatie, bepaalden we de focus voor het team. Daarin is een centrale rol weggelegd voor de omgevingsanalyse. Het devies is slimmer werken met signalen van onder meer het Klant Contact Centrum (KCC), medewerkers en social media.


Schema communicatie trends

lijn+wit

Conceptontwikkeling en eindredactie glossy Mijn Boxmeer

In maart 2013 bracht de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant Van de Donk een werkbezoek aan de gemeente Boxmeer. In dat kader produceerde het team communicatie het magazine: ‘Mijn Boxmeer. Een glossy met inhoud.’ In dit magazine wordt op een creatieve manier een overzicht gegeven van belangrijke ontwikkelingen in de gemeente.


Glossy gemeente Boxmeer