December 2019 – September 2020, vanaf oktober 2021
Via Beck communicatie: Woordvoering college b en w, ondersteuning dossiers Omgevingswet, duurzaamheid, Kind Expertise Centrum, met team opstellen nieuw communicatiebeleid. Vanaf oktober 2021 via Beck Communicatie ondersteuning bij ruimtelijke- en verkeersprojecten.

Gemeente Gennep