Vanaf september 2018 tot juli 2019 voor Beck Communicatie werkzaam als interim senior communicatieadviseur voor de gemeente Roermond. Advisering en woordvoerder college van b en w voor de beleidsvelden: onderwijs, cultuur, monumenten, diversiteit, sport, financiën. Begeleiden in- en externe communicatie Omgevingswet (Factor C) en coördinatie communicatie rondom Begroting in Transitie. Het gaat hier om het vrijmaken van middelen voor de uitvoering van het coalitieakkoord en de omslag naar een slagvaardige organisatie.
Gemeente Roermond