Vanaf juli 2019 tot 1 mei 2020 begeleidde ik via Beck Communicatie de communicatie over de stationsomgeving van Roermond. De komende jaren ontwikkelt de gemeente Roermond samen met de provincie Limburg, NS, ProRail en andere betrokkenen de stationsomgeving tot een regionaal mobiliteitsknooppunt. Het station moet een goed overstappunt worden waar de verschillende vervoersvormen naadloos op elkaar aansluiten. In de loop van 2020 wordt het busstation vernieuwd.

Vanaf september 2018 tot juli 2019 voor Beck Communicatie werkzaam als interim senior communicatieadviseur voor de gemeente Roermond. Advisering en woordvoerder college van b en w voor de beleidsvelden: onderwijs, cultuur, monumenten, diversiteit, sport, financiƫn. Begeleiden in- en externe communicatie Omgevingswet (Factor C) en coƶrdinatie communicatie rondom Begroting in Transitie. Het gaat hier om het vrijmaken van middelen voor de uitvoering van het coalitieakkoord en de omslag naar een slagvaardige organisatie.Gemeente Roermond