Nieuwe opdracht via Beck Communicatie bij de gemeente Sittard-Geleen mei – juni 2017. Ondersteuning van team bestuur en communicatie bij opening Veilige Wieleromgeving op 1 juni 2017. Het gaat hier om een test-, trainings- en wedstrijdomgeving van wereldklasse op de Sportzone Limburg in de gemeente Sittard-Geleen. Wielrenner Tom Dumoulin is hierbij ook aanwezig. Daarnaast zet ik de communicatielijnen uit voor de doorontwikkeling van de Sportzone.

Van oktober 2014 tot mei 2016 werkte ik als interim communicatieadviseur in opdracht van Beck Communicatie bij de gemeente Sittard-Geleen. In Sittard-Geleen ondersteunde ik de organisatie bij de communicatie over het sociaal domein. Tot maart 2015 lag daarbij de nadruk op de transitie (de overheveling van taken van het Rijk naar gemeenten op het gebied van werk, zorg en jeugd). Vanaf het voorjaar van 2015 werkten in het programmateam transformatie samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen aan nieuwe manieren om zorg, welzijn, werk en inkomen te regelen. De website Hallo 2020 groeit mee met de activiteiten van het programma. De site verschaft informatie maar is ook geschikt om (groepen) relaties op een interactieve manier te betrekken bij Hallo 2020.