In oktober en november 2018 in opdracht van Beck Communicatie voor de gemeente Venray ontwikkelen en uitvoeren van een communicatieaanpak voor het programma: ‘TrajAct, samen slimmer klantgericht werken!’
In het kader van het Manifest Dienstverlening 2020 werken de Nederlandse gemeenten aan de optimalisering van de digitale dienstverlening. Daarvoor moet het interne informatiebeheer op orde worden gebracht. In de gemeente Venray sluiten in de loop van 2019 alle teams aan op nieuwe of herziene applicaties. Voor de communicatie over dit programma zijn ontwikkeld een animatiefilmpje, beachflag, tafelstandaards, intranetpagina, een digitale routekaart voor de uitrol en een communicatieadvies voor de projectleiders.

Overheidscommunicatie voor gemeente Venray