In de periode september 2012 tot mei 2015 werkte ik voor de gemeenteraad van Zaltbommel als interim adviseur raadscommunicatie. Vanaf mei 2015 tot december 2018 was ik voor de raad van Zaltbommel parttime werkzaam als raadsadviseur en plaatsvervangend griffier.

Hieronder volgt een korte toelichting over enkele van mijn bijdragen voor de gemeenteraad.Logo Zaltbommel

Scheidingslijn

Jeugdgemeenteraad

Vanaf 2012 werkt de gemeenteraad samen met het Cambium College Zaltbommel bij de organisatie van een Jeugdgemeenteraad. We hebben een geheel eigen concept ontwikkeld waarbinnen de leerlingen kennismaken met de lokale democratie maar ook vaardigheden ontwikkelen op het gebied van debatteren en het organiseren van een evenement. Tijdens de afsluitende debatbijeenkomst in het stadhuis wijzen de raadsleden de debatwinnaar aan. Daarnaast oordeelt een jury bestaande uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld over het beste voorstel. Alle voorstellen moeten voldoen aan een aantal criteria over bijvoorbeeld de financiële onderbouwing en uitvoerbaarheid. Maar het belangrijkst: Ze moeten bijdragen aan de leefbaarheid in de gemeente. De winnaars krijgen van de raad een bedrag van 2.000 euro om het voorstel uit te voeren. De winnaars van de editie 2017 realiseren een pop-up cinema aan de Waalkade in Zaltbommel.Jeugdgemeenteraad 2017 Zaltbommel

Scheidingslijn

Raad on Tour

Onder de noemer ‘Raad on Tour’ bezoekt de gemeenteraad dorpen en wijken in de gemeente Zaltbommel. Het accent van deze bezoeken ligt op ontmoeten en het uitwisselen van informatie. Mijn bijdrage bestaat uit het kiezen van de geschikte werkvorm(en), voorbereiding, voorzitterschap bijeenkomst en nazorg.Raad on Tour in Zaltbommel

Scheidingslijn

Gast van de raad

Voorafgaand aan de raadsvergadering lichten enkele raadsleden hun werk toe aan inwoners van de gemeente Zaltbommel. Ook wordt gesproken over de onderwerpen, die op de agenda staan. De inwoners worden vervolgens verwelkomd door de burgemeester en de overige raadsleden. Vervolgens wonen ze de raadsvergadering bij. Mijn bijdrage bestaat uit het ‘acquireren’ van mogelijke gasten en de voorbereiding van de presentatie.


Gast van de raad

Scheidingslijn

Website gemeenteraad Zaltbommel

september 2013
De site van de gemeenteraad van Zaltbommel is volledig heringericht. De bezoeker krijgt nu in één oogopslag een compleet overzicht van de content. De look and feel van de site is rustig en overzichtelijk. De bezoeker komt snel op de juiste bestemming en kan gemakkelijk schakelen naar andere pagina’s. Voor de griffie van Zaltbommel begeleidde ik de herinrichting, schreef nieuwe content en beheer ik de site van de raad. Neem een kijkje op: gemeenteraadzaltbommel.nl


Website gemeenteraad Zaltbommel

Scheidingslijn

Plaatsvervangend griffier carrouselvergaderingen

Tijdens de carrouselvergaderingen van de gemeenteraad ben ik in één van de twee blokken plaatsvervangend griffier.


Raadzaal Zaltbommel