Van mei tot november 2010 was werkte ik voor het communicatiebureau Imagro als interim omgevingsmanager.

Mijn belangrijkste project was de organisatie van de feestelijke oplevering van het natuurgebied De Vilt in de gemeente Boxmeer. Het gebied is in de periode 2008 – 2010 in opdracht van de gemeente Boxmeer, waterschap Aa en Maas en het Brabants Landschap grondig opgeknapt. Gedeputeerde Onno Hoes van de provincie Noord-Brabant onthulde een gedenksteen met dichtregels van de Boxmeerse dichteres Mientje Wever. Naast de organisatie van de feestelijke opening was Imagro verantwoordelijk voor de productie van een gedenkboekje en routekaart.


Oplevering De Vilt 2010