Vanaf 2011 werk ik op vrijwillige basis voor de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. Als procesbegeleider ondersteun ik dorpen en wijken bij het opstellen van een toekomstplan. Dat traject neemt grofweg een jaar in beslag, waarin we onder meer een schouw en bewonersavonden organiseren, in gesprek gaan met maatschappelijke partners als woningcorporaties, scholen en gemeente. Het resultaat van dit alles is een uitvoeringsplan voor de komende 10 tot 15 jaar waarmee de dorps- of wijkraad aan de slag kan. De afgelopen jaren was ik betrokken bij de plannen voor Batenburg en Nederasselt. Op dit moment begeleid ik de wijk Duiven-West bij het opstellen van hun wijkontwikkelingsplan.


Startavond dorpsontwikkelingsplan Duiven-West