Vanaf januari 2022 werkzaam als strategisch communicatieadviseur bij de gemeente Land van Cuijk.

Beleidsvelden:
• bestuur en organisatie;
• financiën en economie;
• duurzame ontwikkeling.


Logo Land van Cuijk