Brandweer Buren-Culemborg

In de periode juni – december 2012 was ik werkzaam als interim beleidsmedewerker bij de Brandweer Buren-Culemborg, onderdeel van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Voor deze opdrachtgever schreef ik een beleidsplan over proactie en preventie. De brandweer zet meer in op preventie. In het beleidsplan wordt aangegeven op welke manier de brandweer Buren-Culemborg deze koerswijziging doorvoert. Verder vervaardigde ik het het Jaarplan 2013 en het Jaaroverzicht 2012 voor deze brandweerorganisatie.


Jaaroverzicht brandweer