Beleidsplan Vluchtelingenwerk Gelderland

Eind 2012 en begin 2013 schreef ik het beleidsplan 2013 – 2014. Dit plan geeft voor medewerkers de stand van zaken weer onder meer op het gebied van personeel en organisatie en producten en diensten. Daarnaast verschaft het een doorkijk naar verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. Voor het schrijven van het plan heb ik gebruik gemaakt van de opbrengsten van: desk research, een workshop met medewerkers en gesprekken met sleutelfiguren in de organisatie.


Vluchtelingenwerk Nederland