Maret Kloek, manager Salus Gelria

“Jan weet wetenschappelijke kennis te vertalen naar praktische oplossingen. Hij heeft aan een half woord genoeg en maakt van een warrig verhaal een stevige vraagstelling. Zijn adviezen zijn even simpel als doeltreffend en dat is een verademing in het wereldje van de communicatie. Hij komt snel tot de kern van het probleem en zijn aanpak sluit aan op de mogelijkheden en beperkingen van organisatie. Rustig en gedegen helpt hij je op weg. Je voelt je bij hem in je waarde gelaten. Betrokkenheid, no nonsense en afspraak is afspraak typeren zijn werkwijze.”
mei 2011