Maurice Gorissen, hoofd Bestuur en Communicatie gemeente Sittard-Geleen

‘Jan werkte als communicatie-adviseur decentralisaties sociaal domein. In die periode hebben we Jan leren kennen als een gedreven iemand, die, in een omgeving die volop in beweging is, van aanpakken weet en ook de rust weet te bewaren. Jan is een verbinder en een vakman, redenerend vanuit de grote lijnen, met oog voor detail en steeds handelend vanuit de burger. Hij zorgde voor cohesie in communicatie, stimuleerde interactie, durfde te experimenteren en legde daarmee een goede basis voor zijn opvolger’ (juni 2016)

 


Toon van Otterdijk, communicatieadviseur gemeente Deurne

‘In 2016 kwamen wij handjes te kort bij het team Communicatie. Jan heeft ons uit de brand geholpen. Vanaf dag één is hij geheel zelfstandig met diverse projecten aan de slag gegaan, zowel op het gebied van interne als externe communicatie. Mijn collega’s en ik hadden hier geen omkijken meer naar en dat was erg prettig. Ook hielp hij ons op weg met tips en adviezen. Bovendien is Jan een erg fijne collega!’ (november 2016)

 


Annemie Craenmehr-Hesen, hoofd afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie gemeente Boxmeer

‘In september 2009 kwam Jan bij de gemeente Boxmeer in tijdelijke dienst om een aantal projecten te begeleiden. Hij heeft ons team ondersteund tot begin 2010. En niet alleen ondersteund. Hij ontwikkelde het team tot een hoger plan. Hij adviseerde de communicatie-adviseurs en deed dat op een subtiele wijze. Jan werd de vraagbaak en adviseerde college en collega’s over zaken waarover gecommuniceerd moest en kon worden. Op Jan kon je bouwen. We deden nooit tevergeefs een beroep op hem en op zijn nuchtere kijk op zaken.

In 2013 werd het team, als gevolg van tijdelijke afwezigheid van de communicatie-adviseur, geconfronteerd met een overmatige workload. We kregen toestemming om de functie tijdelijk te laten vervullen door een externe. Meteen werd daarbij weer aan Jan gedacht. En Jan kwam, zag en overwon. Hij vervulde het adviseurschap met verve, maar bracht ook structuur aan in het team. Daaruit blijkt dat Jan een ervaren en rustige communicatie-adviseur is en tegelijkertijd leiderschapskwaliteiten bezit.

Jan heeft de tijdelijke invulling van de functie op een bijzonder prettige wijze uitgevoerd, met respect voor zijn omgeving.

Als we bij de gemeente Boxmeer door welke omstandigheid dan ook, een communicatie-adviseur nodig zouden hebben, dan is Jan de eerste die ik zou benaderen. Hij maakt zich de structuur, cultuur en de politiek-maatschappelijke verhoudingen snel eigen en anticipeert daar op een heel goede wijze op.’ (oktober 2014)

 


Gerard van Droffelaar, griffier gemeente Buren

‘Jan Bleumer heeft zes jaar (van juli 2008 tot en met augustus 2014) in de gemeente Buren gewerkt als communicatieadviseur van de gemeenteraad. Jan moest in die tijd pionieren. En dat is hem zeer goed afgegaan. Er waren in de begintijd niet veel raadscommunicatieadviseurs. Jan heeft een vlotte pen en zit snel in de materie.
Hij is flexibel, laagdrempelig en wordt niet snel zenuwachtig. Hij kan met iedereen communiceren. Ik kijk met veel plezier en voldoening terug op zijn Burense periode!’ (september 2014)

 


Lean Remmerde, teamleider Incidentenbestrijding, brandweer Buren-Culemborg

‘In verband met een tijdelijke onderbezetting op de afdeling heeft Jan onze organisatie een half jaar versterkt (juni – december 2012). Hij heeft zich bewezen als een veelzijdige, hardwerkende en flexibele collega. In korte tijd heeft hij zich de voor hem onbekende wereld van de brandweer eigen gemaakt.

Op geheel eigen wijze en met inbreng van veel originele ideeën en adviezen heeft Jan onder andere ons jaarverslag ‘aangepakt’ en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Daarnaast heeft hij vakkundig een aantal beleidsdocumenten voor ons opgesteld en een start gemaakt met het jaarplan 2013. Naast kwalitatieve producten was Jan een prettige collega om mee te werken. Humor en collegialiteit vergezelden hem steeds.’ (februari 2013)

 


Sebastian Mol, communicatieadviseur Waterschap Aa en Maas

‘Organiseer een feestelijk evenement voor bestuurders, omwonenden en belangstellenden om de oplevering van een omvangrijk reconstructieproject in Noord-Brabant te vieren. Maak een mooi herinneringsboekje dat mensen aanspreekt en doe alles binnen drie maanden (zomer)tijd’. Dat was kort gezegd de opdracht die Jan Bleumer, destijds tijdelijk ingehuurd bij Imagro, kreeg van de samenwerkende opdrachtgevers (waterschap, gemeente Boxmeer en Brabants Landschap). In korte tijd heb ik Jan leren kennen als een veelzijdige adviseur én een groot organisatietalent. Hij heeft een uitstekende prestatie geleverd, uiteraard in samenwerking met de medewerkers van Imagro. De oplevering van De Vilt was een mooi feest waarbij deze natte natuurparel aan alle omwonenden werd teruggegeven. Werken met Jan is prettig vanwege zijn professionaliteit, toegankelijkheid, rust en grote motivatie.’ (oktober 2010)